Rotterdam

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa. Rotterdam is dan ook één van de belangrijkste havens van Europa. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten en daarmee één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport.

Haven Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam
Nederland
+31 10 252 10 10

Terug naar overzicht